🔺 میرکاظمی خبر داد: تشکیل کارگروه مشترک مجلس و دولت برای تبیین ابعاد حذف ارز 4200 تومانی

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • سیاسی
  • 🔺 میرکاظمی خبر داد: تشکیل کارگروه مشترک مجلس و دولت برای تبیین ابعاد حذف ارز 4200 تومانی

🔺 میرکاظمی خبر داد: تشکیل کارگروه مشترک مجلس و دولت برای تبیین ابعاد حذف ارز 4200 تومانی

🔹 رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: در جلسه امروز کمیسیون تلفیق مقرر شد تا به منظور ارائه پاسخ‌های دقیق‌تر به سوالات نماینده درباره ابعاد حذف ارز ترجیحی، کارگروهی مشترک متشکل از اعضای منتخب کمیسیون تلفیق و سازمان برنامه و بودجه ایجاد شود.

ادامه مطلب ...
popup