🔺 اعتبارات مورد نیاز بیمه محصولات کشاورزی تامین و تقویت می‌شود

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • سیاسی
  • 🔺 اعتبارات مورد نیاز بیمه محصولات کشاورزی تامین و تقویت می‌شود

🔺 اعتبارات مورد نیاز بیمه محصولات کشاورزی تامین و تقویت می‌شود

🔺 اعتبارات مورد نیاز بیمه محصولات کشاورزی تامین و تقویت می‌شود

🔹 سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: در نشست امروز کمیسیون کشاورزی مقرر شد یک بند به مصارف جدول ذیل تبصره ۱۴ لایحه بودجه ۱۴۰۱ در خصوص بیمه محصولات کشاورزی اضافه شود تا اعتبارات مورد نیاز بیمه محصولات کشاورزی تامین و تقویت شود.

ادامه مطلب ...
popup