🔺 دولت سیزدهم بیش از قبل به مسأله فلسطین توجه دارد

Loading fehamnews خبر فهام

🔺 دولت سیزدهم بیش از قبل به مسأله فلسطین توجه دارد

🔺 دولت سیزدهم بیش از قبل به مسأله فلسطین توجه دارد

🔹 رییس کمیته حمایت از انقلاب اسلامی مردم فلسطین با بیان اینکه دولت سیزدهم بیش از قبل به مسأله فلسطین توجه دارد، گفت: رژیم اشغالگر قدس با تمام ترفندها و امکانات در مقابل مردم فلسطین عاجز مانده و امروز حرکت مردم فلسطین از سنگ و چوب به موشک و تجهیزات نظامی جدید رسیده است.

ادامه مطلب ...
popup