🔺 اسماعیلی:‌ درگیر جنگ واقعی در حوزه روایت‌گری هستیم؛ غفلت جایز نیست

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • سیاسی
  • 🔺 اسماعیلی:‌ درگیر جنگ واقعی در حوزه روایت‌گری هستیم؛ غفلت جایز نیست

🔺 اسماعیلی:‌ درگیر جنگ واقعی در حوزه روایت‌گری هستیم؛ غفلت جایز نیست

🔺 اسماعیلی:‌ درگیر جنگ واقعی در حوزه روایت‌گری هستیم؛ غفلت جایز نیست

🔹 وزیرفرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به اینکه امروز درگیر یک شبیخون فرهنگی هستیم و دشمن از طریق فضای مجازی هر اطلاعاتی در اختیار جوانان ما قرار می‌دهد، تاکید کرد: نباید غفلت کنیم چراکه درگیر جنگ واقعی در حوزه روایت‌گری هستیم، راهیان نور مهمترین کار آفندی در مقابل این تهاجم‌ها است.

ادامه مطلب ...
popup