🔺 دولت افغانستان باید با حضور همه گروه ها و اقوام تشکیل شود

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • سیاسی
  • 🔺 دولت افغانستان باید با حضور همه گروه ها و اقوام تشکیل شود

🔺 دولت افغانستان باید با حضور همه گروه ها و اقوام تشکیل شود

🔹 رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در دیدار با رئیس دفتر هیئت یاری رسان سازمان ملل در امور افغانستان گفت: افغانستان با یک قوم اداره نمی شود بلکه دولت این کشور باید با حضور همه گروه ها و اقوام تشکیل شود.

ادامه مطلب ...
popup