🔺 واحد مبارزه با تروریسم داخلی در وزارت دادگستری آمریکا تشکیل می‌ شود

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • بین الملل
  • 🔺 واحد مبارزه با تروریسم داخلی در وزارت دادگستری آمریکا تشکیل می‌ شود

🔺 واحد مبارزه با تروریسم داخلی در وزارت دادگستری آمریکا تشکیل می‌ شود

🔺 واحد مبارزه با تروریسم داخلی در وزارت دادگستری آمریکا تشکیل می‌ شود

🔹 معاون وزارت دادگستری آمریکا اعلام کرد در پی حمله ششم ژانویه ۲۰۲۱ به کنگره این کشور و با توجه به تهدید فزاینده برتری طلبان سفید پوست و فعالان ضد دولتی، این وزارتخانه یک واحد جدید برای مقابله با تروریسم داخلی تشکیل می‌دهد.

ادامه مطلب ...
popup