🔺 گردنه سخت تصمیمات سیاسی غرب در مذاکرات وین

Loading fehamnews خبر فهام

🔺 گردنه سخت تصمیمات سیاسی غرب در مذاکرات وین

🔺 گردنه سخت تصمیمات سیاسی غرب در مذاکرات وین

🔹 مذاکرات رفع تحریم‌ها در حالی به لطف رویکرد حرفه‌ای و ابتکارات تیم مذاکره کننده ایران، روی ریل پیشرفت قرار گرفته که ادامه مسیر برای دست یابی به توافق نهایی، در انتظار گام‌های معنادار و تصمیمات نتیجه محور طرف مقابل است.

ادامه مطلب ...
popup