🔺 طرح حمایت از کارخانجات برای بدهکاران بانکی حاشیه امن ایجاد می‌کند

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • سیاسی
  • 🔺 طرح حمایت از کارخانجات برای بدهکاران بانکی حاشیه امن ایجاد می‌کند

🔺 طرح حمایت از کارخانجات برای بدهکاران بانکی حاشیه امن ایجاد می‌کند

🔺 طرح حمایت از کارخانجات برای بدهکاران بانکی حاشیه امن ایجاد می‌کند

🔹 سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی گفت: طرح حمایت از کارخانجات و واحدهای صنعتی و تولیدی، اثربخشی پیگیری قانونی مطالبات از مراجع قضایی توسط طلبکار را به حداقل می‌رساند و موجبات هرج و مرج در جامعه را فراهم خواهد کرد.

ادامه مطلب ...
popup