🔺 لغو تظاهرات امروز در سودان؛ تاکید ژنرال البرهان بر تعیین نخست وزیر غیر نظامی

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • بین الملل
  • 🔺 لغو تظاهرات امروز در سودان؛ تاکید ژنرال البرهان بر تعیین نخست وزیر غیر نظامی

🔺 لغو تظاهرات امروز در سودان؛ تاکید ژنرال البرهان بر تعیین نخست وزیر غیر نظامی

🔺 لغو تظاهرات امروز در سودان؛ تاکید ژنرال البرهان بر تعیین نخست وزیر غیر نظامی

🔹 خبرها از سودان از لغو تظاهرات برنامه‌ریزی شده برای امروز چهارشنبه و در عین حال تاکید "عبدالفتاح البرهان رئیس شورای حاکمیتی" این کشور بر تعیین یک نخست وزیر غیر نظامی در سودان حکایت دارد.

ادامه مطلب ...
popup