🔺 خصوصی‌سازی‌ در ظاهر، رد دیون و تغییر وزارتخانه مالک در باطن/واگذاری‌هایی که هیچ درآمدی برای دولت ندارند

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • سیاسی
  • 🔺 خصوصی‌سازی‌ در ظاهر، رد دیون و تغییر وزارتخانه مالک در باطن/واگذاری‌هایی که هیچ درآمدی برای دولت ندارند

🔺 خصوصی‌سازی‌ در ظاهر، رد دیون و تغییر وزارتخانه مالک در باطن/واگذاری‌هایی که هیچ درآمدی برای دولت ندارند

🔹 عضو  ناظر مجلس در هیئت واگذاری بنگاه‌های دولتی به بخش غیردولتی ضمن انتقاد از واگذاری‌هایی که تنها برای رد دیون و مطالبات از زیر نظر یک وزارتخانه به وزارتخانه دیگر انجام می‌شود، گفت: گاهی حتی تغییر مدیریت نیز در واگذاری‌ها انجام نمی شود و اینگونه واگذاری‌ها هیچ درآمدی برای دولت ندارند.

ادامه مطلب ...
popup