🔺 بورس در کانال یک میلیون و ۳۰۰ به نفس نفس افتاده است!

Loading fehamnews خبر فهام

🔺 بورس در کانال یک میلیون و ۳۰۰ به نفس نفس افتاده است!

🔺 بورس در کانال یک میلیون و ۳۰۰ به نفس نفس افتاده است!

🔹 هرچند وعده و وعیدها از صعود بورس به کانال یک میلیون و ۷۰۰ هزار واحد حکایت داشت اما حدود دو هفته است که شاخص کل بورس حتی توانایی گذر از کانال یک میلیون و ۳۰۰ هزار واحد را هم ندارد و نفس بازار در این کانال به شمارش افتاده است!

ادامه مطلب ...
popup