🔺 در برابر رفتارهای «آزار دهنده» همسر «جبهه» نگیرید

Loading fehamnews خبر فهام

🔺 در برابر رفتارهای «آزار دهنده» همسر «جبهه» نگیرید

🔺 در برابر رفتارهای «آزار دهنده» همسر «جبهه» نگیرید

🔹 یک روانشناس با بیان اینکه تکرار رفتارهای عیب جویانه در روابط زوجین می‌تواند منجر به ایجاد عادت و اختلال در روابط آنها شود، گفت: زوجین نباید در برابر رفتارهای آزار دهنده همسر جبهه بگیرند بلکه باید نارضایتی خود را از برخی رفتارها به شکل معقول و توام با آرامش با همسر خود بیان کنند.

ادامه مطلب ...
popup