🔺 بازدید مقامات قضایی از زندان‌ها در پیگیری پرونده قضایی زندانیان بسیار موثر است

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • سیاسی
  • 🔺 بازدید مقامات قضایی از زندان‌ها در پیگیری پرونده قضایی زندانیان بسیار موثر است

🔺 بازدید مقامات قضایی از زندان‌ها در پیگیری پرونده قضایی زندانیان بسیار موثر است

🔺 بازدید مقامات قضایی از زندان‌ها در پیگیری پرونده قضایی زندانیان بسیار موثر است

🔹 معاون امور بین‌الملل قوه قضاییه با بیان اینکه بازدید مقامات قضایی از زندان‌ها در پیگیری پرونده قضایی زندانیان بسیار موثر است، گفت: قوه قضائیه برای کاهش تعداد عناوین مجرمانه و جمعیت کیفری زندان ها مصمم است.

ادامه مطلب ...
popup