🔺 همسان سازی حقوق بازنشستگان در بودجه ۱۴۰۱

Loading fehamnews خبر فهام

🔺 همسان سازی حقوق بازنشستگان در بودجه ۱۴۰۱

🔹 دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران از کمیسیون تلفیق مجلس خواست تا در جریان بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۱، موضوع کسری منابع سازمان تامین اجتماعی، همسان سازی حقوق بازنشستگان و پرداخت دیون و بدهی های دولت به این سازمان را مورد توجه ویژه قرار دهد.

ادامه مطلب ...
popup