🔺 رییسی: دولت سیزدهم خود را موظف به مبارزه با فقر، فساد و تبعیض می‌داند

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • سیاسی
  • 🔺 رییسی: دولت سیزدهم خود را موظف به مبارزه با فقر، فساد و تبعیض می‌داند

🔺 رییسی: دولت سیزدهم خود را موظف به مبارزه با فقر، فساد و تبعیض می‌داند

🔺 رییسی: دولت سیزدهم خود را موظف به مبارزه با فقر، فساد و تبعیض می‌داند

🔹 آیت الله رییسی شامگاه پنجشنبه در جلسه شورای اداری استان هرمزگان گفت: ما در این دولت خود را موظف به مبارزه با فقر، فساد و تبعیض می‌دانیم و در مسیر اجرای قانون با کسی رو در بایستی نداریم.

ادامه مطلب ...
popup