🔺 چرا خبری از جاماندگان سهام عدالت در بودجه ۱۴۰۱ نیست؟

Loading fehamnews خبر فهام

🔺 چرا خبری از جاماندگان سهام عدالت در بودجه ۱۴۰۱ نیست؟

🔺 چرا خبری از جاماندگان سهام عدالت در بودجه ۱۴۰۱ نیست؟

🔹 پرونده جاماندگان سهام عدالت همچنان باز است و درمورد تعیین تکلیف آن وعده های زیادی داده شده است. البته منابع آن شفاف نیست و حتی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ هم جایی نداشته است. با این حال سخنگوی کانون شرکت‌های سرمایه گذاری استانی سهام عدالت بر این باور است که منابع مورد نیاز در اختیار دولت قرار دارد.

ادامه مطلب ...
popup