🔺 وزیر اقتصاد و دارایی: شهرستان بندرلنگه نیاز به بندرگاه جدید دارد

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • سیاسی
  • 🔺 وزیر اقتصاد و دارایی: شهرستان بندرلنگه نیاز به بندرگاه جدید دارد

🔺 وزیر اقتصاد و دارایی: شهرستان بندرلنگه نیاز به بندرگاه جدید دارد

🔺 وزیر اقتصاد و دارایی: شهرستان بندرلنگه نیاز به بندرگاه جدید دارد

🔹 وزیر امور اقتصادی و دارایی باتوجه به اینکه بندرگاه قدیم شهرستان بندرلنگه قابلیت تجارت ندارد و رونق خود را از دست داده است، گفت: بندرلنگه برای انجام فعالیت های تجاری نیاز به بندرگاه جدید دارد.

ادامه مطلب ...
popup