🔺 رئیس سازمان استاندارد: در 8 سال اخیر خودرو کیفی خوبی تولید نشد/ تعلیق 9 استاندارد در دولت قبل به مردم آسیب زد

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • اقتصادی
  • 🔺 رئیس سازمان استاندارد: در 8 سال اخیر خودرو کیفی خوبی تولید نشد/ تعلیق 9 استاندارد در دولت قبل به مردم آسیب زد

🔺 رئیس سازمان استاندارد: در 8 سال اخیر خودرو کیفی خوبی تولید نشد/ تعلیق 9 استاندارد در دولت قبل به مردم آسیب زد

🔹 رئیس سازمان ملی استاندارد ایران با بیان این که در 8 سال اخیر محصول کیفی خوبی که در ارزیابی کیفیت خودرو بتواند نظر مردم را جلب کند تولید نشده است گفت: 9 استاندارد در دولت قبل تعلیق شده که این تعلیق موجب آسیب به مردم شده است.

ادامه مطلب ...
popup