🔺 رئیس جمهور: تلاش برای خنثی‌سازی تحریم‌ها موکول به مذاکرات نشده‌ است

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • سیاسی
  • 🔺 رئیس جمهور: تلاش برای خنثی‌سازی تحریم‌ها موکول به مذاکرات نشده‌ است

🔺 رئیس جمهور: تلاش برای خنثی‌سازی تحریم‌ها موکول به مذاکرات نشده‌ است

🔺 رئیس جمهور: تلاش برای خنثی‌سازی تحریم‌ها موکول به مذاکرات نشده‌ است

🔹 آیت الله سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور در توئیتی با تاکید براینکه پیگیری برای رفع تحریم‌ها دستور کار جدی دولت است، گفت: در دولت سیزدهم تلاش برای خنثی‌سازی تحریم‌ها موکول به مذاکرات نشده است.

ادامه مطلب ...
popup