🔺 تعلیق حق رای ایران اصل انصاف سازمان ملل را زیر سوال می‌برد

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • سیاسی
  • 🔺 تعلیق حق رای ایران اصل انصاف سازمان ملل را زیر سوال می‌برد

🔺 تعلیق حق رای ایران اصل انصاف سازمان ملل را زیر سوال می‌برد

🔹 سازمان ملل متحد در حالی حق رای ایران را در سال جاری شمسی برای دومین بار به دلیل عدم پرداخت حق عضویت تعلیق کرده است که جمهوری اسلامی به دلیل تحریم‌های غیرقانونی آمریکا در انتقالات ارزی با مشکل مواجه است و بر اساس ماده ۱۹ منشور ملل متحد، سازمان ملل باید در این موارد استثنا قائل شود.

ادامه مطلب ...
popup