🔺 اقتصاد کشور احتیاج به نوسازی و تجدید ساختار بنیادین دارد

Loading fehamnews خبر فهام

🔺 اقتصاد کشور احتیاج به نوسازی و تجدید ساختار بنیادین دارد

🔺 اقتصاد کشور احتیاج به نوسازی و تجدید ساختار بنیادین دارد

🔹 عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: اقتصاد کشور احتیاج به نوسازی و تجدید ساختار بنیادین دارد. در سطح دنیا، ۷۵ درصد از سرمایه موجود شامل سرمایه‌های ناملموس می‌شود که متاسفانه آمار سرمایه‌های ناملموس در ایران تنها ۲۳ درصد است. این مسئله نشان دهنده نوع روابط در حوزه تولید است که نیاز به تغییر کردن دارد. ایران باید در حوزه اقتصاد جهانی پا به عرصه بگذارد و از حیطه فعالیت‌های اقتصادی محلی فراتر برود.

ادامه مطلب ...
popup