🔺 رییس جمهوری: همه مسوولان به جزیره هرمز توجه خاص داشته باشند

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • سیاسی
  • 🔺 رییس جمهوری: همه مسوولان به جزیره هرمز توجه خاص داشته باشند

🔺 رییس جمهوری: همه مسوولان به جزیره هرمز توجه خاص داشته باشند

🔺 رییس جمهوری: همه مسوولان به جزیره هرمز توجه خاص داشته باشند

🔹 رییس جمهوری در دیدار با مردم جزیره هرمز با اشاره به اینکه نامه های شما دریافت شده و رسیدگی می شود، گفت: نام جزیره هرمز همراه با مقاومت ایستادگی و دشمن شناسی است،شهدای ارزشمندی دارد و همه مسوولان به این جزیره توجه خاص داشته باشند.

ادامه مطلب ...
popup