🔺 طرح تامین زنجیره کالا، ۳۰ درصد منابع مالی بیشتری در اختیار واحدهای تولیدی قرار می‌دهد

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • سیاسی
  • 🔺 طرح تامین زنجیره کالا، ۳۰ درصد منابع مالی بیشتری در اختیار واحدهای تولیدی قرار می‌دهد

🔺 طرح تامین زنجیره کالا، ۳۰ درصد منابع مالی بیشتری در اختیار واحدهای تولیدی قرار می‌دهد

🔺 طرح تامین زنجیره کالا، ۳۰ درصد منابع مالی بیشتری در اختیار واحدهای تولیدی قرار می‌دهد

🔹 وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه همه واحدهای تولیدی با مشکل مالی دست به گریبان هستند اما همه مسائل کمبود پول نیست گفت:طرحی به نام تأمین مالی زنجیره آغاز شده که با همین منابع موجود حداقل ۳۰ درصد منابع بیشتری در اختیار واحدهای تولیدی قرار می‌گیرد.

ادامه مطلب ...
popup