🔺 فرصت ۶ میلیون دلاری صادرات سوخت مایع با افزایش ۵ درصدی راندمان نیروگاه‌ها

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • اقتصادی
  • 🔺 فرصت ۶ میلیون دلاری صادرات سوخت مایع با افزایش ۵ درصدی راندمان نیروگاه‌ها

🔺 فرصت ۶ میلیون دلاری صادرات سوخت مایع با افزایش ۵ درصدی راندمان نیروگاه‌ها

🔺 فرصت ۶ میلیون دلاری صادرات سوخت مایع با افزایش ۵ درصدی راندمان نیروگاه‌ها

🔹 با افزایش پنج درصدی راندمان نیروگاه‌ها، ۱۲.۵ درصد مصرف سوخت مایع نیروگاه‌ها کم می‌شود که معادل۱۲.۵ میلیون لیتر سوخت مایع است. با احتساب قیمت فوب خلیج‌فارس این کاهش مصرف در گازوئیل بیش از ۶ میلیون دلار و اگر این سوخت در بخش مازوت صرفه‌جویی شود، ارزش آن معادل ۶ میلیون دلار در روز است.

ادامه مطلب ...
popup