🔺 خطیب جمعه آستارا: وضع قوانین جدید متناسب با بانکداری اسلامی در اولویت قرار گیرد

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • سیاسی
  • 🔺 خطیب جمعه آستارا: وضع قوانین جدید متناسب با بانکداری اسلامی در اولویت قرار گیرد

🔺 خطیب جمعه آستارا: وضع قوانین جدید متناسب با بانکداری اسلامی در اولویت قرار گیرد

🔺 خطیب جمعه آستارا: وضع قوانین جدید متناسب با بانکداری اسلامی در اولویت قرار گیرد

🔹 امام جمعه موقت آستارا با بیان اینکه دولت و مجلس باید برای درمان اقتصاد بیمار کشور باید برنامه ریزی کنند گفت: وضع قوانین جدید متناسب با بانکداری اسلامی و ارائه تسهیلات با سودهای پایین باید در دستور کار قرار بگیرد.

ادامه مطلب ...
popup