🔺 "جزیره هرمز" را از تخریب‌های وحشتناک نجات دهید!

Loading fehamnews خبر فهام

🔺 "جزیره هرمز" را از تخریب‌های وحشتناک نجات دهید!

🔹 مولفه‌های فرهنگی و طبیعی جزیره هرمز سبب‌ شده که به عنوان طعمه‌ای در چشم عده‌ای درآید و زمین‌خواری گسترده برای تصاحب منظر طبیعی آن در زیر عناوین نهادها و شرکت‌های سرمایه‌گذار باب شود و این جزیره در معرض تملک غیرمسئولانه و تخریب‌های وحشناک قرار گیرد.

ادامه مطلب ...
popup