🔺 فدراسیون های کشتی ایران و صربستان بر گسترش همکاری ها تاکید کردند

Loading fehamnews خبر فهام

🔺 فدراسیون های کشتی ایران و صربستان بر گسترش همکاری ها تاکید کردند

🔺 فدراسیون های کشتی ایران و صربستان بر گسترش همکاری ها تاکید کردند

🔹 رئیس فدراسیون کشتی جمهوری اسلامی ایران و همتای صربستانی خود در بلگراد طی نشستی ضمن بررسی تفاهم نامه بین دو کشور که در مهرماه سال ۱۳۹۹ در تهران به امضا رسید بر گسترش همکاری ها بین دو فدراسیون تاکید کردند.

ادامه مطلب ...
popup