🔺 گوترش تعلیق حق رای کشورهای تحریم شده از سوی آمریکا را برطرف کند

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • سیاسی
  • 🔺 گوترش تعلیق حق رای کشورهای تحریم شده از سوی آمریکا را برطرف کند

🔺 گوترش تعلیق حق رای کشورهای تحریم شده از سوی آمریکا را برطرف کند

🔹 سخنگوی کمیسیون سیاست خارجی مجلس اعتقاد دارد دبیر کل سازمان ملل باید به صورت مستقل و به دور از فشار برخی قدرت‌ها، با کشورهایی که با تحریم های یکجانبه آمریکا مواجه هستند برخورد کند و راهکاری پیش بینی کند تا مشکل تعلیق حق رای برطرف شود.

ادامه مطلب ...
popup