🔺 آدرس دهی غلط عده‌ای خاص به بخش انرژی کشور/ با گاز مایع مازاد باید چه کنیم؟

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • اقتصادی
  • 🔺 آدرس دهی غلط عده‌ای خاص به بخش انرژی کشور/ با گاز مایع مازاد باید چه کنیم؟

🔺 آدرس دهی غلط عده‌ای خاص به بخش انرژی کشور/ با گاز مایع مازاد باید چه کنیم؟

🔹 تلاش عده ای خاص برای ورود LPG به سبد سوخت خودروها، آدرس دهی غلط به بخش انرژی کشور است و گاز مایع مازاد، به جای سالها صرف هزینه و ایجاد زیرساخت برای ورود به سبد سوخت خودروها باید صرف تولید پروپیلن در صنعت پتروشیمی شود.

ادامه مطلب ...
popup