🔺 افزایش حقوق کارمندان در سال آینده ترکیبی از عدد ثابت و درصد است

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • اقتصادی
  • 🔺 افزایش حقوق کارمندان در سال آینده ترکیبی از عدد ثابت و درصد است

🔺 افزایش حقوق کارمندان در سال آینده ترکیبی از عدد ثابت و درصد است

🔹 عضو هیئت رئیسه مجلس درباره پیشنهاد دولت برای افزایش حقوق‌ها در سال آینده گفت: دولت قصد دارد یک عدد ثابتی به حقوق همه افراد اضافه شود و یک درصدی نیز نسبت به حقوق همه افراد افزایش صورت بگیرد که حدود 10 درصد در نظر گرفته شده است.

ادامه مطلب ...
popup