🔺 پوشش 43 درصدی بیمه تامین اجتماعی در گلستان/ ضرورت تامین منابع مالی پایدار توسط دولت

Loading fehamnews خبر فهام

🔺 پوشش 43 درصدی بیمه تامین اجتماعی در گلستان/ ضرورت تامین منابع مالی پایدار توسط دولت

🔹 مدیرکل تامین اجتماعی استان گلستان با اشاره به تکلیف قانونی دولت برای حمایت اجتماعی از همه مردم، گفت: در صورت تامین مابع مالی پایدار می توان سطح پوشش بیمه ای را به حداکثر رساند.

ادامه مطلب ...
popup