🔺 سئول: تحریم‌های واشنگتن نباید مانع کمک‌های بشردوستانه به کره شمالی شود

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • بین الملل
  • 🔺 سئول: تحریم‌های واشنگتن نباید مانع کمک‌های بشردوستانه به کره شمالی شود

🔺 سئول: تحریم‌های واشنگتن نباید مانع کمک‌های بشردوستانه به کره شمالی شود

🔺 سئول: تحریم‌های واشنگتن نباید مانع کمک‌های بشردوستانه به کره شمالی شود

🔹 پس از آنکه آمریکا تحریم‌های جدیدی علیه کره شمالی به دلیل پرتاب‌های موشکی اخیر این کشور وضع کرد، وزارت اتحاد کره جنوبی متعهد شد که تلاش‌ها برای کمک بشردوستانه به این همسایه شمالی خود را ادامه دهد.

ادامه مطلب ...
popup