🔺 دوران زورگویی و تحریم به پایان رسیده است/ باید در مجامع بین المللی علیه توطئه‌های آمریکا ایستاد

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • سیاسی
  • 🔺 دوران زورگویی و تحریم به پایان رسیده است/ باید در مجامع بین المللی علیه توطئه‌های آمریکا ایستاد

🔺 دوران زورگویی و تحریم به پایان رسیده است/ باید در مجامع بین المللی علیه توطئه‌های آمریکا ایستاد

🔺 دوران زورگویی و تحریم به پایان رسیده است/ باید در مجامع بین المللی علیه توطئه‌های آمریکا ایستاد

🔹 معاون اقتصادی رییس‌جمهور با محکوم کردن اقدامات و تحریم‌های آمریکا علیه دولت و ملت نیکاراگوئه تاکید کرد: امروز دوران زورگویی، تحریم و جنگ در جهان به پایان رسیده است و باید در مجامع بین‌المللی علیه این توطئه و زورگویی آنان ایستادگی کنیم.

ادامه مطلب ...
popup