🔺 اصلاح قیمت اینترنت از سال آینده؛ قریب به یقین

Loading fehamnews خبر فهام

🔺 اصلاح قیمت اینترنت از سال آینده؛ قریب به یقین

🔺 اصلاح قیمت اینترنت از سال آینده؛ قریب به یقین

🔹 افزایش قیمت اینترنت اگرچه تا پایان سال از سوی مجلس ممنوع شده، اما مسوولان وزارت ارتباطات، از حالا و با تاکید بر ایجاد انگیزه سودآوری در سرمایه‌گذاران برای توسعه و ارائه کیفیت مناسب، حرف آن را برای سال آینده پیش کشیدند و به نظر می‌رسد تعرفه نیم‌بهای ترافیک سایت‌های داخلی، یکی از مدل‌های جدید برای مقررات‌گذاری قیمت اینترنت باشد.

ادامه مطلب ...
popup