🔺 صدور کارت نان تکذیب شد/ خرید نان با کارت یارانه نقدی در صورت حذف ارز 4200

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • اقتصادی
  • 🔺 صدور کارت نان تکذیب شد/ خرید نان با کارت یارانه نقدی در صورت حذف ارز 4200

🔺 صدور کارت نان تکذیب شد/ خرید نان با کارت یارانه نقدی در صورت حذف ارز 4200

🔹 رئیس مرکز روابط عمومی سازمان برنامه و بودجه با تکذیب صدور کارت نان نوشت: اگر طرح (حذف ارز 4200 گندم) نهایی شود فقط مصرف کننده نهایی با همان کارتی که یارانه می گیرد، نان یارانه ای هم می خرد.

ادامه مطلب ...
popup