🔺 نمایندگان خوزستان در پیگیری امور با رقابت برخی نمایندگان مجلس مواجه می‌شوند

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • سیاسی
  • 🔺 نمایندگان خوزستان در پیگیری امور با رقابت برخی نمایندگان مجلس مواجه می‌شوند

🔺 نمایندگان خوزستان در پیگیری امور با رقابت برخی نمایندگان مجلس مواجه می‌شوند

🔺 نمایندگان خوزستان در پیگیری امور با رقابت برخی نمایندگان مجلس مواجه می‌شوند

🔹 نائب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت:یکی از چالش هایی که نمایندگان استان خوزستان در پیگیری امور از جمله تامین بودجه و تامین آب با آن مواجه هستند رقابت و یا برخورد برخی از نمایندگان استان های دیگر با آنها است.

ادامه مطلب ...

سرخط خبر

popup