🔺 نمایندگان تا زمان رفع دغدغه‌ها در مورد مهار تبعات ناشی از حذف ارز ترجیحی با حذف آن موافقت نمی‌کنند

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • سیاسی
  • 🔺 نمایندگان تا زمان رفع دغدغه‌ها در مورد مهار تبعات ناشی از حذف ارز ترجیحی با حذف آن موافقت نمی‌کنند

🔺 نمایندگان تا زمان رفع دغدغه‌ها در مورد مهار تبعات ناشی از حذف ارز ترجیحی با حذف آن موافقت نمی‌کنند

🔹 نماینده مردم سنندج، دیواندره و کامیاران ضمن اشاره به اینکه نمایندگان تا زمان رفع دغدغه‌ها در مورد کاهش تبعات ناشی از حذف ارز ترجیحی با حذف آن موافقت نمی‌کنند، گفت: دولت باید تضمین دهد که در سال آینده معیشت و زندگی مردم دچار مشکلات بیشتری نخواهد شد.

ادامه مطلب ...
popup