🔺 فعالان اقتصادی ایران و کرواسی مشتاق همکاری هستند

Loading fehamnews خبر فهام

🔺 فعالان اقتصادی ایران و کرواسی مشتاق همکاری هستند

🔺 فعالان اقتصادی ایران و کرواسی مشتاق همکاری هستند

🔹 سفیر جمهوری اسلامی ایران در کرواسی گفت: در بخش تجاری تحریم‌های یکجانبه و ظالمانه آمریکا آسیب زیادی به اقتصاد و منافع شرکت‌های ایران و کرواسی زده است؛ در حالیکه فعالان اقتصادی دو کشور بسیار مشتاق همکاری هستند.

ادامه مطلب ...
popup