🔺 امنیت آسمان کشور خط قرمز نیرو‌های مسلح است

Loading fehamnews خبر فهام

🔺 امنیت آسمان کشور خط قرمز نیرو‌های مسلح است

🔹 امیر الهامی با بیان اینکه امنیت آسمان کشور خط قرمز نیرو‌های مسلح است، گفت: پدافند هوایی با به‌کارگیری تجهیزات و سامانه‌های بومی، توانسته از حریم هوایی جمهوری اسلامی ایران، به‌صورت شبکه یکپارچه و هماهنگ پدافندی حفظ و حراست کند.

ادامه مطلب ...
popup