🔺 امیر سیاری: نیروی دریایی ارتش با خودباوری نشان داده که نیرویی راهبردی است

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • سیاسی
  • 🔺 امیر سیاری: نیروی دریایی ارتش با خودباوری نشان داده که نیرویی راهبردی است

🔺 امیر سیاری: نیروی دریایی ارتش با خودباوری نشان داده که نیرویی راهبردی است

🔺 امیر سیاری: نیروی دریایی ارتش با خودباوری نشان داده که نیرویی راهبردی است

🔹 معاون هماهنگ کننده ارتش گفت: نیروی دریایی ارتش درگیری‌های متعددی در دریا از جمله در جهت نجات کشتی‌ها از دست دزدان دریایی و دستگیری آنها داشته و با خودباوری به همگان نشان داده که واقعا یک نیروی راهبردی است.

ادامه مطلب ...
popup