🔺 سازمان بازرسی از تولید و سرمایه گذاری مشروع حمایت می‌کند

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • سیاسی
  • 🔺 سازمان بازرسی از تولید و سرمایه گذاری مشروع حمایت می‌کند

🔺 سازمان بازرسی از تولید و سرمایه گذاری مشروع حمایت می‌کند

🔺 سازمان بازرسی از تولید و سرمایه گذاری مشروع حمایت می‌کند

🔹 رئیس سازمان بازرسی کل کشور در دیدار با استاندار بوشهر با تأکید بر توانمندسازی بخش خصوصی و حمایت از سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی، یکی از برنامه‌های سازمان بازرسی کشور را حول محور حمایت از سرمایه‌گذاری مشروع عنوان کرد.

ادامه مطلب ...
popup