🔺 نگاه به شرق راهبرد دولت برای خنثی‌سازی تحریم‌ها/ مبادلات اقتصادی محور سفر رئیسی به روسیه

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • سیاسی
  • 🔺 نگاه به شرق راهبرد دولت برای خنثی‌سازی تحریم‌ها/ مبادلات اقتصادی محور سفر رئیسی به روسیه

🔺 نگاه به شرق راهبرد دولت برای خنثی‌سازی تحریم‌ها/ مبادلات اقتصادی محور سفر رئیسی به روسیه

🔺 نگاه به شرق راهبرد دولت برای خنثی‌سازی تحریم‌ها/ مبادلات اقتصادی محور سفر رئیسی به روسیه

🔹 سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: نگاه به حوزه کشورهای شرقی در سیاست خارجی دولت سیزدهم می‌تواند عامل تعادل و توازن در دیپلماسی تعریف شده و منافع کشور را تامین کند.

ادامه مطلب ...
popup