🔺 ۵۰۰ سال روابط «بی‌تعارف» ایران و روسیه

Loading fehamnews خبر فهام

🔺 ۵۰۰ سال روابط «بی‌تعارف» ایران و روسیه

🔺 ۵۰۰ سال روابط «بی‌تعارف» ایران و روسیه

🔹 روابط ایران و روسیه، فراز و نشیب‌های زیادی را تجربه کرده است. امروز مناسبات تهران و مسکو با پشتوانه‌ای پانصد ساله به سطح بالایی از بلوغ سیاسی رسیده است و دو کشور بدون توجه به نقش‌آفرینی مخرب سایر بازیگران بین المللی در حال توسعه و ارتقای روابط خود در وجوه مختلف هستند.

ادامه مطلب ...
popup