🔺 "ازدحام خانوار" در کدام استان‌های ایران بیشتر است؟

Loading fehamnews خبر فهام

🔺 "ازدحام خانوار" در کدام استان‌های ایران بیشتر است؟

🔺 "ازدحام خانوار" در کدام استان‌های ایران بیشتر است؟

🔹 ازدحام بیش‌از حد خانوار، شاخصی است که می‌تواند باعث پیامدهای نامطلوب برای سلامتی افراد شود. پژوهشگران با انجام یک مطالعه، دریافتند که ازدحام خانوار در شهرستان‌های نزدیک به مرزهای جنوب غربی، جنوبی و غربی ایران نسبت به شهرستان‌های سایر استان‌ها، بیشتر است.

ادامه مطلب ...
popup