🔺 درخواست افزایش سهمیه قاضی و کارمند برای دادگستری استان کرمانشاه

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • سیاسی
  • 🔺 درخواست افزایش سهمیه قاضی و کارمند برای دادگستری استان کرمانشاه

🔺 درخواست افزایش سهمیه قاضی و کارمند برای دادگستری استان کرمانشاه

🔹 رییس مجمع نمایندگان استان کرمانشاه در مجلس در دیدار با معاون فرهنگی و منابع انسانی قوه قضائیه گفت: با توجه به کمبود قضات و کارمند در اکثریت شعب دادگستری، درخواست می شود افزایش سهمیه قاضی و کارمند برای دادگستری استان کرمانشاه صورت گیرد.

ادامه مطلب ...
popup