🔺 با مصوبه افزایش اختیارات سازمان تعزیرات، رسیدگی به تخلفات در بازار سرعت می‌گیرد

Loading fehamnews خبر فهام
 
قدرت گرفته از فهام
  • خبر فهام
  • اقتصادی
  • 🔺 با مصوبه افزایش اختیارات سازمان تعزیرات، رسیدگی به تخلفات در بازار سرعت می‌گیرد

🔺 با مصوبه افزایش اختیارات سازمان تعزیرات، رسیدگی به تخلفات در بازار سرعت می‌گیرد

🔺 با مصوبه افزایش اختیارات سازمان تعزیرات، رسیدگی به تخلفات در بازار سرعت می‌گیرد

🔹 رئیس سازمان تعزیرات حکومتی گفت: مصوبه سران قوا در خصوص افزایش اختیارات سازمان تعزیرات حکومتی، شاخصه‌هایی دارد که به واسطه آن رسیدگی به تخلفات به فرآیندی سریع و بازدارنده تبدیل می‌شود.

ادامه مطلب ...
popup