🔺 ارز ۴۲۰۰ تومانی از همان ابتدا تصمیم اشتباهی بود/ به زودی، مردم از برکات این طرح منتفع می‌شوند

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • اقتصادی
  • 🔺 ارز ۴۲۰۰ تومانی از همان ابتدا تصمیم اشتباهی بود/ به زودی، مردم از برکات این طرح منتفع می‌شوند

🔺 ارز ۴۲۰۰ تومانی از همان ابتدا تصمیم اشتباهی بود/ به زودی، مردم از برکات این طرح منتفع می‌شوند

🔺 ارز ۴۲۰۰ تومانی از همان ابتدا تصمیم اشتباهی بود/ به زودی، مردم از برکات این طرح منتفع می‌شوند

🔹 قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی گفت: امروز دیگر کسی از اقتصاددانان نیست که معتقد نباشد ارز ۴۲۰۰ تومانی از ابتدا تصمیم اشتباهی بود که عجولانه و با یک تصمیم غیرکارشناسانه اتخاذ شد، اما با حذف آن از چرخه اقتصادی، به زودی مردم و مصرف‌کنندگان نهایی از ثمرات آن منتفع می‌شوند.

ادامه مطلب ...
popup