🔺 پرداخت نقدی به خانواده‌ها تورم‌زا خواهد بود

Loading fehamnews خبر فهام

🔺 پرداخت نقدی به خانواده‌ها تورم‌زا خواهد بود

🔹 نایب‌رئیس شورای شهر تهران با اشاره به آغاز جراحی بزرگ اقتصادی دولت گفت: از این اقدام همه باید حمایت کنیم ضمن اینکه پرداخت نقدی به خانواده‌ها تورم‌زا خواهد بود که قرار است در دو ماه آینده این پرداخت‌ها در قالب کالابرگ در اختیار خانواده‌ها قرار بگیرد.

ادامه مطلب ...
popup