🔺 گزارش تخلفات دولت‌ قبل در عدم توسعه میادین مشترک به قوه قضاییه ارسال شد

Loading fehamnews خبر فهام
 
قدرت گرفته از فهام
  • خبر فهام
  • سیاسی
  • 🔺 گزارش تخلفات دولت‌ قبل در عدم توسعه میادین مشترک به قوه قضاییه ارسال شد

🔺 گزارش تخلفات دولت‌ قبل در عدم توسعه میادین مشترک به قوه قضاییه ارسال شد

🔺 گزارش تخلفات دولت‌ قبل در عدم توسعه میادین مشترک به قوه قضاییه ارسال شد

🔹 نمایندگان مجلس با ارجاع گزارش کمیسیون انرژی به قوه قضائیه بر اساس ماده ۲۳۴ آیین‌نامه داخلی مجلس در خصوص استنکاف دولت‌های یازدهم و دوازدهم از توسعه میادین مشترک هیدروکربوری موافقت کردند.

ادامه مطلب ...
popup