🔺 محور اصلی سند ملی زیارت تامین مسئولیت فردی و اجتماعی در قبال زائر و ارائه تسهیلات مناسب است

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • فرهنگی و هنری
  • 🔺 محور اصلی سند ملی زیارت تامین مسئولیت فردی و اجتماعی در قبال زائر و ارائه تسهیلات مناسب است

🔺 محور اصلی سند ملی زیارت تامین مسئولیت فردی و اجتماعی در قبال زائر و ارائه تسهیلات مناسب است

🔺 محور اصلی سند ملی زیارت تامین مسئولیت فردی و اجتماعی در قبال زائر و ارائه تسهیلات مناسب است

🔹 دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در در نشست بررسی سند ملی زیارت گفت: استخراج مؤلفه‌ها و تنظیم قوانین حمایتی از زائران کشورمان از جمله راهکارهای استفاده صحیح از سند ملی زیارت است.

ادامه مطلب ...

سرخط خبر

popup